Natuur rondom de fabriek van Bylandt


De ambitie van Vandersanden is de buitenruimte van Nederland nog mooier maken. Dit met gebakken bestrating. Voor vandaag, maar ook voor morgen. 

Door het gebruik van klinkers kunnen we die ambitie samen met jou waarmaken. Want gebakken bestrating zorgt voor sfeer, warmte en gezelligheid in jouw tuin! Gebakken straatstenen maken deel uit van onze cultuur en historie. Eeuwen geleden gaven ze al kleur en gezicht aan de leefomgeving. En die functie hebben ze vandaag de dag nog steeds.

MVO Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Als enige baksteenfabrikant bezit Vandersanden een gecertificeerd MVO-managementsysteem: de MVO-Prestatieladder. Wij gaan altijd voor topkwaliteit. Terwijl we voor mens en milieu efficiënt en energiezuinig werken.

Nederlands rivierenlandschap

Nieuwe natuur: de Bijlandse Waard

Niet alleen door het afgraven van de hernieuwbare grondstof klei onstaat nieuwe natuur. Ook zelf werken we met passie aan nieuwe natuur: de Bijlandse Waard. 73 ha. eigen terrein zetten we om naar nieuwe, riviergebonden en publiek toegankelijke natuur!

Voorbeelden van onze MVO-inspanningen

  • Duurzame kleiwinning en grondstofgebruik
  • Veiligheids- en educatieprogramma voor medewerkers
  • Participatie in sociaal werk- en cultuurinitiatieven
  • Gebruik van enkel groene stroom
  • Zeer efficiënt en hoogwaardig productieproces
  • Zakelijke integriteitscode voor medewerkers en toeleveranciers

Gebakken bestrating van Vandersanden, een duurzame keuze!